Świadectwo nawrócenia

Świadectwo nawrócenia

Świadectwo nawrócenia ,,Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną,natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia ,jest mocą Bożą ”  ( 1 Kor.1,18 ) Bóg, Jezus, krzyż – te pojęcia towarzyszyły mi od dzieciństwa.Moja rodzina praktykowała pobożność...